8. Februāris — tax card un inkubators

💫Intentions for the day🌃

 1. Announce 2 hikes
 2. Apply for an incubator
 3. Live life — no mindless bullshit scrolling

📝 Diary💭

Vakardienas 2h zvans ar Movement Spontaneous bija ļoti inspiring. Es sapratu pilnīgi visu viņu procesu. Omg tas bija tiešām fucking kā masterclass.

🎲Reāli kā atkarība — sāk likt kubu un stundu nevar nolikt nost. Izbesījos stulbas un bezjēdzīgas lekcijas dēļ, un tad vēl nevarēju saņemties iziet no mājas. Besis.

Uni fucking printeris nestrādā — I’m mad. Jau vairākas dienas čakarējos ar to tax card sūdu.

👬Ei tu nostttt, prikols tāds, ka pat nevajadzēja vairākas dienas čakarēties ar printeri, jo…. Pirmkārt, es dabuju, ka beidzot strādāja — bet tad, es Mirjai paprasīju kur dabūt vēstuli. Un tad es sapratu, ka man nav nekas jāsūta — ir jāaizbrauc uz VIRO in real life. Un tad es dabūju Tax card. Līdz 15k gadā income Somijā nav nodokļi — let’s fucking do this brotha.

✍️To-do list🎆

 • [x] Morning Stretch🙆‍♂️
 • [x] Update Facebook, Instagram with bios and logos for Finland Spontaneous
 • [x] Plan and announce an event this Friday in Tampere📍
 • [ ] Email Mirja about Finland Spontaneous
 • [x] Send taxation card to the governoment💰
 • [ ] Plan the whole point of Barcelona trip (training camp, book, events?)
 • [ ] Plan the adventure in Barcelona 22.2.22 22:22⭐
 • [ ] Book a hotel in Barcelona🏠
 • [x] Zvans ar Vīci par inkubatoru🚩
 • [x] Zvans ar banku🏦
 • [x] Groceries🥦
 • [x] Skrējiens un Mārtiņa treniņš💪
 • [x] Zvans ar Vīci par inkubatoru🚩
 • [x] Torus🌲
 • [ ] Transfer notes about Movement Spontaneous to Notion📓
 • [ ] Check trello
 • [x] Send email to PET Baltija par inkubatoru

📚Professional life💡

 • [x] Sustainable Industrial Production homework🖊️

--

--

--

Katrs ir savas dzīves gleznotājs.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Recommended from Medium

A Pilgrim in Hong Kong

The Baron Hotel

5 Fantastic Winter Activities in Traverse City [Local Friday Feature]

My journey to forloop Enugu 2019

Crossing The Drake Passage- Gateway to Antarctica.

What Can You Buy With 1 Million Dollars in Manhattan vs. Queens

Project Rome: Be the world’s native

Sydney’s inner west — a beach playground

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jēkabs Niklāvs Janovs

Jēkabs Niklāvs Janovs

Katrs ir savas dzīves gleznotājs.

More from Medium

The Colleen Hoover Hype Train Doesn’t Stop with Me

Person sitting outside holding a Book Review newspaper.

Let’s Clap for [Some of] Dr. Seuss

Ernesto Mateos: “My greatest fear is waking up one day and don’t who I am anymore”

THANK YOU NATHAN!